Electro Mechanical Assemblies

GA402: ELECTRO MECHANICAL BUZZER FOR WASHING MACHINE

GA402

BUZZER ELECTROMECH WITH KNOB FOR GODREJ WASHING MACHINE.

GA403: ELECTRO MECHANICAL BUZZER FOR WASHING MACHINE GODREJ

GA403

BUZZER ELECTROMECH FIX VOLUME FOR GODREJ WASHING MACHINE.

GS601: MAIN SWITCH WASHING MACHINE GODREJ

GS601

WASHING MACHINE MAIN SWITCH FOR GODREJ WASHING MACHINE.

GS602: MAIN SWITCH WASHING MACHINE GODREJ

GS602

WASHING MACHINE AUTO RELEASE MAIN SWITCH FOR GODREJ WASHING MACHINE.